Oriboo

INTELLIGENT MACHINES

Oriboo
Oriboo är en leksak som närmast kan jämföras med en mycket avancerad Tamagotchi. Den har display, ögon, ljud, USB, gyro/accelerometer, radio samt en motor som transporterar den på det inbyggda bandet. Den är avsedd som lekkamrat, gosedjur och aktivitetsredskap för unga tjejer där dans ligger i fokus. Den innhåller ett 20 tal spel ock lekar för enskilda individer eller hela grupper. Oriboo är även kopplat till en WEB comunity där information kan delas mellan olika Oriboo's och deras ägare.


Oriboo är utvecklad av Intelligent machines på uppdrag av Movinto fun AB där IM har tagit en konceptidé och hjälpt till att utveckla den till en högvolym produkt som sedan har tillverkats i Kina.

Projekt och teknikOriboo väger 120 gram och är 70 mm i diameter. Tekniskt består den av en ARM7 CPU med 512k minne som drivs av ett litet LiPO batteri som räcker till ca 2 veckors normal lek. Ljudsynthesizern är helt mjukvarubaserad och driver en högtalare via PWM. Displayen är en OLED på 64x64 pixel och som också drivs direkt utan någon grafikadapter.

Radion jobbar inom ISM bandet på 915 MHz. Minnet består av ett Flashminne på 512kB och 64kB SRAM.

Gyro och accelerometer är de primära sensorerna för att styra de olika lekarna. En enkel DC-motor kör Oriboo fram och åter på plastbandet för att uttrycka Oriboos kroppsspråk. Motorn är kopplad till en växellåda med inbyggd enkoder för positionering  av produkten längs bandet. För att klara de svåra kraven på utrymme, vikt och tillverningskostnad krävdes en helt integrerad lösning av mekanik och elektronik.
Spelen

De flesta spelen bygger på rörelselekar som avser att aktivera barn till att röra hela kroppen, de flesta är olika danslekar.

Det finns också några enklare klassiska bildskärmspel för lite lugnare aktiviteter samt busapplikationer där t.ex. en Oriboo kan gömas i en låda och när Oriboo detekterar påverkan så blinkar och väsnas den så mycket den kan.

Tekniska utmaningar

  • Tillverkningskostnaden


  • Energiförbrukning. De stora förbrukarna är servomotorn och passiva spel där Oriboo kan ligga och väntar på aktivitet i flera dagar.


  • Storlek och vikt.


  • Minnesanvändningen som är starkt kopplad till priset.

Fakta ruta


  • IM har transformerat en rolig idé till en verklig volymprodukt.


  • IM har varit den drivande kraften i det tekniska projektet.


  • IM har deltagit i produktionsprocessen i Kina.


  • IM har under flera år skött produktunderhållet.

Användargränssnitt


Användargränssnittet består av ögon som kan titta åt några olika håll, en matrisdisplay med fyra knappar runt om för att manövrera i menyer och i en del spel.

Det finns även ljudåtermatning och taktil återmatning i form av att Oriboo kan förflytta sig på sin rem.