Hem

INTELLIGENT MACHINES

Vårt erbjudande

Intelligent Machines säljer konsulttjänster, färdiga tekniklösningar och totala produktutvecklingsåtaganden inom området robotik och intelligenta maskiner till produktbolag och produkttillverkare verksamma på den internationella arenan.

   Våra kännetecken

 • Kundvärde
 • Helhetssyn
 • Säkerhet och robusthet
 • Förståelse för hela processen från utveckling till färdig produkt
 • Kostnadseffektiva lösningar

Vår affärside

Intelligent Machines affärside är att tillhandahålla teknisk expertkompetens, teknologier och systemlösningar för mekaniska system med inbyggd intelligens. Dessa mekaniska system kan vara mer eller mindre autonoma eller utgöra en komplett servicerobot.

Med andra ord, Intelligent Machines hjälper företag med att bygga in intelligens i deras mekaniska produkter för att uppnå bättre produktegenskaper och större kundnytta.

Kompetensområden

Vårt expertteam har utmärkta och väldokumenterade meriter och arbetar i en flexibel och effektiv organisation. Den unika mixen av akademisk kunskap och omfattande erfarenhet av produktutveckling i industriell miljö i kombination med ett artistisk och humanistiskt tillvägagångssätt medför nya möjligheter inom servicerobotik och intelligenta maskiner.


Förutom vår speciella kompetens inom systemlösning har Intelligent Machines omfattande kompetens inom följande områden:


 • Inbyggda mikroprocessorsystem
 • Positionering och navigering
 • Planering och kontroll
 • Sensorer och detektering
 • Säkra system
 • Tillförlitlighet och robusthet
 • Mekatronik och robotik
 • Användargränssnitt

Arbetsprocess

Vi förordar att arbeta på ett systematiskt sätt i en utvecklingsprocess. Självklart anpassar vi processen till kundens krav och projektets omfattning. Vår standardprocess har följande steg (kontakta oss för mer detaljer):


 • En öppen diskussion med kunden om problemområden och nya möjligheter
 • Analysfas
 • Förstudiefas
 • Experimentfas
 • Utvecklingsfas
 • Industrialiseringsfas
 • Produktionsfas

Kontakta oss


INTELLIGENT MACHINES

Orevägen 11B

167 71 Bromma

Stockholm, Sweden

Phone: +46 (0)8 257098


E-mail CEO Per Ljunggren: per.ljunggren@intmach.com