Partners

INTELLIGENT MACHINES

Vi samarbetar med Centre for Autonomous Systems (CAS).  CAS är ett forskningscentrum vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm och invigdes i augusti 1996. Centret genomför forskning inom hel- och halvautomatiska system inklusive mobila robotsystem för användning i både kommersiella sammanhang och hushållssammanhang. CAS har anknytning till tre skolor på KTH: School of Computer Science and Communication, School of Electrical Engineering och School of Engineering Science. Forskningen omfattar områden som robotik, datorseende, maskininlärning och kontroll. Samarbetet med CAS ger oss tillgång till forskning och forskningsresultat inte bara från KTH utan från hela forskarvärlden inom robotikområdet och autonoma system.


Kärnkompetensen innehar Intelligent Machines själva men vid större åtaganden som innebär produktifiering och industrialisering tar vi hjälp från teknikkonsultföretag. Vi har upparbetade kontakter sedan länge med både större och mindre teknikkonsulter så som Tritech, Etteplan, Berotec, ÅF.