Om oss

INTELLIGENT MACHINES

We are what we do

Our Story

I början av 2000-talet var vi några personer från akademia och industri med stort intresse för robotik som ansåg att tiden var mogen för att starta ett teknikföretag med specialitet på servicerobotik och intelligenta maskiner. Med intelligenta maskiner menar vi tekniska system som består av en mekanisk basstruktur vilken har sensorer som uppfattar omgivningen, aktivatorer för fysisk respons, användargränssnitt för kommunikation med människor och operatör och någon form av inbyggd intelligens för planering, kontroll, beslutsfattning, task handling etc. Vi grundade därför aktiebolaget Intelligent Machines i Stockholm. Sedan starten 2004 har några i teamet slutat och andra har tillkommit och för närvarande är vi 5 personer i kärngänget. Vi alla har både djup och bred kunskap inom relevanta teknikoråden för robotik och intelligenta maskiner. Detta gör oss speciellt duktiga på att göra systemlösningar av robotsystem och andra autonoma system. Vår bakgrund från både industri- och forskarvärlden ger oss också unika möjlighet att hitta lösningar i forskarvärlden på industriella tekniska problem inom området servicerobotik och intelligenta maskiner.

Genom åren har vi hjälpt ett antal stora och små industriföretag i Sverige och Europa att robotisera deras traditionella produkter. Några av dessa projekt beskriver vi kort under fliken projekt.

Our Vison

Vår vision är att bli en av Europas ledande teknikföretag inom det växande området servicerobotik och intelligenta maskiner.

Vi är övertygade om att tiden nu är mogen för en accelererande tillväxt inom teknikområdet. Detta bekräftas av en stadig ökning, speciellt under de senaste åren, av olika servicerobotprodukter både inom industri- och konsumentsektor. Med vår kunskap vill vi också se oss själva som en katalysator för denna tillväxt.

Per Ljunggren är VD för Intelligent Machines och är också företagets expert på mekanik och mekatronik. Per är civilingenjör med inriktning på maskinkonstruktion från Kungliga Tekniska Högskolan.  Han har 18 års erfarenhet av produktutveckling från Electrolux där han har haft olika projektledarbefattningar och chefsroller. Bl.a. var Per initiativtagare och tekniskt samt administrativt ansvarig för framtagandet av Electrolux robotdammsugare Trilobite.  År 1999 övergick Per från Electrolux till e2 Home AB som var ett joint venture bolag mellan Electrolux och Ericsson i syfte att utveckla och sälja produkter samt tjänster för det smarta och uppkopplade hemmet. På e2 Home var Per teknisk chef och därefter VD. När Electrolux och Ericsson beslutade att avveckla e2 Home 2004 tog Per initiativet att starta Intelligent Machines. Per har alltid haft ett stort teknikintresse och har under hela sin yrkesversamma tid arbetat med teknik.

Henrik Ljunggren är civilingenjör och har studerat mekatronik och robotik på KTH. Han har tidigare erfarenhet i forskning och utveckling på Scania och Saab. Han har sedan ung ålder varit intresserad av teknik och i mån om tid jobbar gärna på sina egna projekt. Hos Intelligent Machines jobbar han deltid med bland annat produktutveckling inom mekanik och mjukvara. Han behärskar CAD på Solid Edge och Autodesk Inventor. Han kan programmera på språken Java, C, Python och Matlab.

Kontakta oss


INTELLIGENT MACHINES

Orevägen 11B

167 71 Bromma

Stockholm, Sweden

Phone: +46 (0)8 257098


E-mail CEO Per Ljunggren: per.ljunggren@intmach.com

Patric Jensfelt är styrelsemedlem i Intelligent Machines och företagets expert på algoritmer med positionering som specialitet. Patric är i botten civilingenjör i teknisk fysik från Kungliga Tekniska Högskolan. Han är teknologis doktor i reglerteknik och professor i datalogi med inriktning mot robotik vid Centrum för Autonoma System på KTH. Han har 18 års erfarenhet av robotik på forskningsnivå och 11 års erfarenhet av industriellt tillämpad mobil robotik. Han har bland annat varit med att utveckla ett system för att markera positionen för mässmontrar på Stockholmsmässan i Älvsjö och tagit fram en prototyp för ett logistiksystem baserat på mobila robotar för sjukhus i ett samarbetsprojekt med ABB. Resultatet av det senare drivs nu vidare i företaget RobCab. Patric delar sin tid mellan Intelligent Machines och KTH och fungerar på så sätt som en brygga mellan akademi och industri. Detta ger Intelligent Machines tillgång till de senaste forskningsresultaten och KTH och dess studenter kan ta del av erfarenheter och problemställningar från industriella tillämpningar

Thomas Ahlstrand är CTO på Intelligent Machines med sitt fokus på system, elektronik och programkonstruktion. I botten gymnasieingenjör med 35 års erfarenhet av elektronik och programvara för mekatroniska konstruktioner inom robot-, fordon- och  medecinteknisk industri.Thomas har varit med och startat och drivit ett flertal  konsultbolag inom fältet, bl.a  Sigma Design & Development, idag en del av Prevas samt Elektronen AB som idag är en del av Tritech.


Electronics

Mechanics

Sensoring

Communication